ภาษาไทย language english

ความเร็วของดนตรี

 ประเภทสแตนดาร์ด                                     

 Waltz                            28 - 30   บาร์ต่อนาที                    

Tango                            31 - 33   บาร์ต่อนาที                    

Viennese Waltz               58 - 60   บาร์ต่อนาที                                      

Slow Foxtrot                  28 - 30   บาร์ต่อนาที                   

Quickstep                       50 - 52   บาร์ต่อนาที          

 

ประเภทลาติน อเมริกัน

Samba                           50 - 52    บาร์ต่อนาที

Cha Cha Cha                  30 - 32    บาร์ต่อนาที

Rumba                           25 - 27    บาร์ต่อนาที

Paso Doble                     60 - 62    บาร์ต่อนาที

Jive                                42 - 44    บาร์ต่อนาที 

โดย : - 14:34:13 24/03/2014