ภาษาไทย language english

ความรู้เบื้องต้น

ประเภท Standard (Ballroom Dance)
  1. การเข้าคู่ (Holding)
    ฝ่ายชาย ยืนหันหน้าตรงกับฝ่ายหญิง โดยที่ฝ่ายหญิงค่อนไปทางด้านขวาของฝ่ายชายเล็กน้อย กางแขนทั้งสองออกด้านข้างลำตัว พร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างขึ้น จนสุดโดยไม่ให้สูงเกินกว่าไหล่ งอศอกด้านขวาเข้า และวางทาบฝ่ามือขวา ที่ปีกด้านซ้ายใต้ไหล่ของฝ่ายหญิง งอศอกด้านซ้ายแล้วประกบมือขวาของฝ่ายหญิง ยกสูงขึ้นให้มืออยู่ที่ระดับตา แขนด้านซ้ายให้เน้นไปข้างหน้าเล็กน้อย โดยที่ศอกกับมือต้องไม่ดูบิดเบี้ยวฝ่ายหญิง วางมือซ้ายบนแขนข้างขวาของฝ่ายชาย ในระดับที่ต่ำกว่าไหล่ ยกแขนขวาขึ้นแล้ววางฝ่ามือขวาประกบฝ่ามือซ้ายของฝ่ายชาย

 

  2. ท่าทางการยืน (Poise)
    ฝ่ายชาย ยืนในลักษณะลำตัวตั้งตรงเป็นสง่า ลำตัวรั้งไว้ที่ช่วงเอว โดยที่น้ำหนักโน้มไปทางด้านหน้าเน้นไปที่ฝ่าเท้า ศีรษะตั้งตรงและช่วงไหล่ให้ผ่อนคลาย เข่าทั้งสองข้างควรงอได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นฝ่ายหญิง ยืนในลักษณะลำตัวตั้งตรงเป็นสง่า ลำตัวรั้งไว้ที่ช่วงเอว ลำตัวท่อนบนและช่วงศีรษะแอ่นไปด้านหลังเล็กน้อยและค่อนไปด้านซ้ายน้ำหนักเน้นลงบนฝ่าเท้า โดยที่ช่วงเข่างอเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

  3. ลักษณะท่าทางและการเข้าคู่ของจังหวะ Tango
    ให้เริ่มเตรียมทำความเข้าใจตั้งแต่ท่าเริ่มต้น ยืนในท่าเท้าชิดกัน หันหน้าตรงไปที่ผนังห้อง เก็บเท้าให้ราบพร้อมกับหันไปทางด้านซ้าย 1/8 และในเวลาเดียวกันให้เลื่อนเท้าขวาถอยหลังประมาณ 2 - 3 นิ้ว ดังนั้นปลายเท้าขวาจะอยู่ในอุ้งเท้าซ้าย "Instep" การเข้าคู่คล้าย ๆ กับการเต้นรำในจังหวะ Swing Dance อื่น ๆ แต่จะกระชับกว่า
   
3.1 ฝ่ายชายเข้าคู่โดยให้ฝ่ายหญิง ค่อนไปทางด้านขวาเพิ่มมากขึ้น โดยที่ต้องระมัดระวังไม่ให้มากเกินความจำเป็นในท่านี้
3.2 มือขวาของฝ่ายชายจะวางอ้อมแผ่นหลังของฝ่ายหญิง เพิ่มมากขึ้น ปลายนิ้วมือให้วางให้ถึงกระดูกสันหลังของฝ่ายหญิง ลักษณะของแขนจะเฉียงลงข้างล่าง มือซ้ายของหญิงจะวางใต้รักแร้ขวาของฝ่ายชาย และมือขวาของฝ่ายหญิงจะวางอยู่ในมือซ้ายของฝ่ายชาย

 

  4. การก้าวเท้าของ Tango (Tango Walk)
    ความแตกต่างของการก้าวเท้าเปรียบเทียบกับจังหวะอื่น ๆ
   
4.1 ไม่มีการขึ้นลง (Rise & Fall)
4.2 การใช้เข่าให้งอได้เพียงเล็กน้อย และควบคุมด้วยกล้ามเนื้อของขา
4.3 เนื่องจากลักษณะของ Tango การก้าวเท้าซ้ายจะอยู่ในท่าเบี่ยง (CBMP) และการก้าวเท้าขวาจะเป็นการนำด้วยด้านขวา Right Side Lead และในวิธีเดียวกัน การก้าวถอยหลังด้วยเท้าขวา เป็นลักษณะของท่าเบี่ยง (CBMP) และก้าวเท้าซ้ายถอยหลัง โดยการนำด้วยด้านซ้าย Left Side Lead การก้าวเท้าของ Tango โดยปกติจึงโค้งไปทางซ้าย
4.4 เท้าที่ก้าวจะยกขึ้นเล็กน้อยแล้ววางลง
4.5 เท้าที่ก้าวจะมีลักษณะที่เฉียบขาด หรืออาการทิ้งน้ำหนักและเท้าที่อยู่ข้างหลัง ขณะที่ก้าวไปข้างหน้าต้องหน่วงให้นานที่สุดเท่าที่เวลาของดนตรีจะมีให้ การก้าวถอยหลังจะเป็นลักษณะเดียวกัน
4.6 ขณะที่ก้าวไปข้างหน้าในลักษณะเบี่ยง CBMP ของเท้าซ้ายซึ่งอยู่ในอาการของการโค้งไปทางซ้าย มันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ส้นของเท้าซ้ายจะต้องวางลงตรงไม่วางขวางแนวของเท้าขวา ขณะที่ก้าวถอยหลังในลักษณะ CBMP บนเท้าข้างขวา ในวิธีเดียวกัน ปลายเท้าขวาต้องวางลงตรงไม่วางขวางแนวของเท้าซ้าย
4.7 เมื่อไรก็ตามที่ฝ่ายชายก้าวถอยหลังด้วยเท้าซ้ายนำ Left Side Lead ส้นข้างขวาจะต้องปล่อยให้ยกขึ้นเหมือนเท้าขวาและการเตรียมก้าวถอยหลังในก้าวถัดไป ขณะที่เริ่มก้าวถอยหลังของทุกก้าว ปลายเท้าที่อยู่ข้างหน้าต้องปล่อยให้เปิดและเมื่อฝ่ายหญิงก้าวถอยหลังในแต่ละก้าวปลายเท้าที่อยู่ข้างหน้าต้องปล่อยให้เปิดออก

 

  ประเภท Latin American

 

  1. ท่ายืน Poise
    ยืนในท่าเท้าแยกออกจากกัน หันหน้าตรงกันและห่างซึ่งกันและกันประมาณ 15 เซนติเมตร หรือ 6 นิ้ว ด้วยลักษณะศีรษะตั้งตรง ลำตัวยืดตรงขึ้นโดยช่วงไหล่ให้ถ่วงลงในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ

 

  2. การเข้าคู่ท่าธรรมดา "Normal Hold"
    มือขวาของฝ้ายชายวางบนปีกด้านซ้ายของฝ่ายหญิงและแขนซ้ายของหญิงวางพักบนแขนขวาของฝ่ายชายอย่างแผ่วเบา โดยให้แขนกับไหล่เป็นรูปโค้ง (Curve) แขนซ้ายของฝ่ายชายบรรจงยกขึ้นให้เสมอระดับตา มือขวาของฝ่ายหญิงวางไว้ในมือของฝ่ายชาย โดยนิ้วมืออยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ มือประกบเข้าหากันอย่างแผ่วเบา

 

  3. ท่าทางการเข้าคู่ต่าง ๆ และลักษณะท่าทางของลำตัว
   
3.1 Closed Facing Position
 
- หันหน้าตรงกัน ห่างกันเล็กน้อย การเข้าคู่ 1. แบบธรรมดา 2. ฝ่ายชายใช้มือขวาจับมือซ้ายฝ่ายหญิง 3. การจับมือคู่ หรือ 4. ปล่อยมือทั้งสองข้าง
   
3.2 Closed Facing Position
 
- หันหน้าตรงกันในท่าเข้าคู่ธรรมดา โดยลำตัวแตะชิดกันอย่างแผ่วเบา
   
3.3 Open Position
 
- 1. หันหน้าตรงกันและห่างออกจากกันในระยะที่จะใช้แขนทั้งสองข้างได้ 2. มือซ้ายของฝ่ายชายจับมือขวาของฝ่ายหญิงไว้ 3. มือขวาของชายจับมือขวาของหญิง 4. จับมือคู่ หรือ 5. ปล่อยมือทั้งสองข้าง
   
3.4 Fan Position
 
- ฝ่ายหญิงทำมุม 90 องศา ทางด้านซ้ายของฝ่ายชาย มือซ้ายฝ่ายชายจับมือขวาของฝ่ายหญิง ฝ่ายชายเท้าแยกออกจากกันน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาฝ่ายหญิงเท้าซ้ายถอยหลัง น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย
   
3.5 Promenade Position
 
- ฝ่ายหญิงอยู่ด้านขวาของฝ่ายชายโดยที่ด้านขวาของชายและด้านซ้ายของหญิง หันเข้าหาซึ่งกันและกัน ลำตัวห่างกันเล็กน้อย และลำตัวด้านที่อยู่ตรงกันข้าม หันออกจากกันในลักษณะเป็นรูปตัว "V" ในท่าเข้าคู่ธรรมดา
   
3.6 Open Promenade Position
 
- ลักษณะเหมือนกับ Promenade Position ระยะห่างของลำตัวอยู่ที่ความเหมาะสม และเปิดกว้างขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับท่าเต้น ที่ใช้เต้น การเข้าคู่ 1. ใช้มือขวาจับมือซ้ายผู้หญิง 2. มือซ้ายจับมือขวาของฝ่ายหญิง และ 3. ปล่อยมือทั้งสองข้าง
   
3.7 Open Counter Promenade Position
 
- ฝ่ายหญิงอยู่ด้านซ้ายของของฝ่ายชาย โดยที่ด้านซ้ายของฝ่ายชายและด้านขวาของฝ่ายหญิง หันเข้าหากันเล็กน้อย ลำตัวด้านที่อยู่ตรงกันข้าม หันออกจากกันในลักษณะเป็นรูปตัว "V" ระยะห่างของลำตัวอยู่ที่ความเหมาะสมและเปลี่ยนเป็นเปิดกว้างขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับท่าเต้นที่ใช้เต้น
   
3.8 Right Side Position
 
- ฝ่ายหญิงอยู่ด้านขวาของฝ่ายชาย ทั้งคู่หันไปในทิศทางเดียวกันการเข้าคู่ สุดแล้วแต่ท่าเต้นที่ใช้เต้น
   
3.9 Left Side Position
 
- ฝ่ายหญิงอยู่ด้านซ้ายของฝ่ายชาย ทั้งคู่หันไปในทิศทางเดียวกัน การเข้าคู่ สุดแล้วแต่ท่าเต้นที่ใช้เต้น
   
3.10 Tendem Position
 
- ทั้งคู่หันไปในทิศทางที่ตรงกัน ฝ่ายหญิงอยู่ด้านหน้า หรืออาจอยู่ด้านหลังของฝ่ายชาย
   
3.11 Right Shadow Position
 
- ฝ่ายหญิงอาจอยู่ด้านขวาของฝ่ายชาย ยืนค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย หรือยืนค่อนไปทางด้านหลังของฝ่ายชาย ทั้งคู่หันไปทางทิศทางเดียวกัน การเข้าคู่ สุดแล้วแต่ท่าเต้นที่ใช้
   
3.12 Left Shadow Position
 
- ฝ่ายหญิงอยู่ด้านซ้ายของฝ่ายชาย ยืนค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยหรือยืนค่อนไปทางด้านหลังของฝ่ายชาย ทั้งคู่หันไปในทิศทางเดียวกัน การเข้าคู่ สุดแล้วแต่ท่าเต้นที่ใช้

โดย : - 21:24:51 17/04/2014