ภาษาไทย language english

คำศัพท์กีฬาลีลาศ

ลำดับ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล/ความหมาย
1 Accent แอคเซ็นท การเน้นจังหวะ
2 Adjudicator แอดจูดิเคเตอร์ ผู้ตัดสิน
3 Alignment อะไลน์เม้นท์ เป็นลักษณะทิศทางของเท้าที่สัมพันธ์กับฟลอร์เต้นรำ ใช้กับการขึ้นหน้าหรือถอยหลัง เมื่อเท้าและลำตัวอยู่ในทิศทางเดียวกัน และการชี้นำของเท้าเมื่ออยู่ในทิศทางที่แตกต่างกัน
4 Appel เอ็บเพ็ล การทิ้งน้ำหนักอย่างฉับพลัน ลงบนพื้นฟลอร์ด้วยฝ่าเท้าเต็มเท้า
5 Ball บอล การใช้เท้าด้วยฝ่า
6 Body Contact บอดี้ คอนแท็ค การที่ลำตัวของคู่เต้นสัมผัสกัน
7 Bronze บรอนซ์ หลักสูตรขั้นพื้นฐานเบื้องต้น
8 Brush บรัช เป็นลักษณะของการปาดเท้าข้างหนึ่ง เข้าไปเฉียดกับเท้าอีกข้างหนึ่งโดยไม่มีการถ่ายน้ำหนัก
9 Cape เคพ ผ้าที่ใช้ในการสู้วัวกระทิง เป็นคำศัพท์ที่ใช้ใน จังหวะ Paso Doble ในการเต้นรำประเภท Latin American
10 Character แคแร็คเทอะ เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวะต่างๆ
11 Choreography โคโรกราฟฟี่ การออกแบบท่าเต้นที่จัดรวมกันเข้าเป็นชุดๆ
12 Contary Body Movement (CBM) คอนทรารี่ บอดี้ มูฟเม้นท์
(ซี บี เอ็ม)
ลักษณะท่าทางของลำตัว ขณะที่กำลังหันด้านตรงข้ามของลำตัวไปยังเท้าที่กำลังก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลัง, โดยทั่วไปเริ่มจากการหันตัว
13 Contary Body Movement Position (CBMP) คอนทรารี่ บอดี้ มูฟเม้นท์
(ซี บี เอ็ม พี)
ลักษณะท่าทางของลำตัวขณะที่เสร็จสิ้นจากการทำ Contary Body Movement (CMB)
14 Counter Promenade Position (CPP) เคาเตอร์ โพรมีเนด 
โพรสิชั่น (ซี พี พี)
ท่าทางที่ฝ่ายหญิงอยู่ด้านซ้าย ที่ด้านซ้ายฝ่ายชายและด้านขวาฝ่ายหญิงหันเข้าหากัน ห่างกันเล็กน้อย และด้านตรงข้ามของลำตัวหันออกเป็นรูป 
" V '' ในท่าเข้าคู่ธรรมดา
15 Diagonally to wall (DW) ไดแอ็กโกนัลลี่ ทู วอลล์ เฉียงเข้าหาผนัง
16 Diagonally to center (DC) ไดแอ็กโกนัลลี่ ทู เซ็นเตอร์ เฉียงเข้ากลางฟลอร์
17 Direction ไดเร็กชั่น ทิศทางการหัน
18 Fallaway Position ฟอลล์อะเวย์ โพสิชั่น เป็นการก้าวถอยหลังของคู่เต้นทั้งสองโดยการอยู่ในลักษณะ Promenade Position (PP)
19 Final ไฟนอล รอบชิงชนะเลิศซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 6 คู่ (รอบสุดท้าย)
20 Flexly เฟล็คลิ การงอ, การยืดหยุ่น
21 Floor Graft ฟลอร์ กราฟท การใช้พื้นที่ของฟลอร์เต้นรำ
22 Flow ฟโลว การเลื่อนไหล
23 Gold โกล์ด หลักสูตรชั้นสูง
24 Heel ฮีล การก้าวด้วยส้น
25 Heel Pull ฮีล พลู เป็นการหันตัวไปทางขวาด้วยส้นของเท้าที่ก้าวถอยหลัง พร้อมกับการลากส้นเท้าอีกข้างหนึ่ง มาไว้ด้านข้างของเท้าอีกข้างหนึ่ง (ห่างกันเล็กน้อย) ใช้ส้นเท้าก่อนแล้วขอบในของเท้า แล้วจึงจะเต็มเท้า
26 Heel Turn ฮีล เทิร์น เป็นการหันตัวที่เริ่มแรก เริ่มด้วยฝ่าเท้าที่กำลังก้าวถอยหลัง ตัวจึงต่อเนื่องด้วยส้นเท้าที่กำลังชิด รักษาระดับให้ขนานกันตลอดเวลา เท้าจะชิดกันหลังจากที่การเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักเสร็จสมบูรณ์
27 Inner turn อินเนอร์ เทิร์น การหันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่วงใน
28 Inside Edge อิน ไซด์ เอจ ขอบด้านในของเท้า
29 Latin American ลาติน อเมริกัน กีฬาลีลาศมี 2 ประเภท คือ ลาติน อเมริกัน และ สแตนดาร์ด
30 Leftside Position (LSP) เล็ฟไซด์โพสิชั่น เป็นลักษณะการยืนยันที่ฝ่ายหญิงอยู่ด้านซ้ายของฝ่ายชาย, ขึ้นหน้าหรืออยู่ด้านหลังของฝ่ายชายเล็กน้อย ลักษณะของการเข้าคู่ขึ้นอยู่กับฟิกเกอร์ของการเต้น
31 Line of dance (LOD) ลายน์อ๊อฟแด๊นซ์ แนวเต้นรำหรือทิศทางของการเต้นรำที่เคลื่อนไปรอบฟลอร์ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา
32 Movement มูฟเม้นท์ การเคลื่อนไหว
33 Natural turn (NAT) แนชเชอรัล เทิร์น การหันตัวไปทางขวา
34 No foot Rise (NFR) โนฟุตไรซ์ ลักษณะที่เกิดขึ้นจากการก้าวถอยหลังในการหัน ขณะที่อยู่ในวง โดยส้นของเท้าที่ยืนรับน้ำหนักอยู่ ไม่ยกขึ้นพ้นพื้นฟลอร์ จนกว่าก้าวถัดไปจะมีน้ำหนักเต็มการยืดขึ้นจะมีที่ลำตัว และช่วงขาเท่านั้น
35 Open Promenade Position (OPP) โอเพ่น โพรมีเนด โพสิชั่น (โอ พี พี) ลักษณะเหมือน Promenade Position (PP) โดยมือซ้ายจับมือขวาของฝ่ายหญิงระยะอาจจะห่างออกจากกันมากได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับฟิกเกอร์ของการเต้น
36 Outside Partner เอ๊าท์ไซด์ พาร์ทเนอร์ การก้าวเท้าออกนอกคู่เต้นด้านขวา
37 Outside Turn เอ๊าท์ไซด์ เทิร์น การหันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่วงนอก
38 Promenade Position (PP) โพรมีเนด โพสิชั่น (พี พี) ท่าทางที่ฝ่ายหญิงอยู่ด้านขวาของฝ่ายชาย ที่ด้านขวาของฝ่ายชายและด้านซ้ายของฝ่ายหญิงหันเข้าหากัน ห่างกันเล็กน้อยและด้านตรงข้ามของลำตัว หันออกเป็นรูปตัว " V " ในท่าเข้าคู่ธรรมดา หรือจับคู่ด้วยมือซ้าย ฝ่ายหญิงมือขวา
39 Quarter Final ควอเตอร์ ไฟนอล รอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 24 คู่ แต่ไม่น้อยกว่า 12 คู่
40 Quick ควิ๊ก การนับ "เร็ว" ของดนตรี
41 Reverse Turn (REV) รีเวิร์สเทิร์น การหันตัวไปทางซ้าย
42 Rightside Position (RSP) ไร้ท์ไซด์โพสิชั่น ลักษณะการยืนยันที่ฝ่ายหญิงอยู่ด้านขวาของฝ่ายชาย, ขึ้นหน้าหรืออยู่ด้านหลังของฝ่ายชายเล็กน้อย ลักษณะของการเข้าคู่ขึ้นอยู่กับฟิกเกอร์ของการเต้น
43 Routine รู ทีน เป็นกลุ่มฟิกเกอร์ที่นำมาผูกรวมกัน
44 Rise and Fall ไรซ์ แอนด์ ฟอลล์ การขึ้นหรือลงอันเกิดจากเท้า ขา และลำตัว
45 Semi Final เซมิ ไฟนอล รอบรองชนะเลิศ ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 12 คู่ แต่ไม่น้อยกว่า 6 คู่
46 Side Leading ไซด์ ลีดดิ้ง การนำด้วยลำตัวด้านเดียวกัน ซึ่งไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเท้าที่กำลังก้าว
47 Silver ซิวเวอร์ หลักสูตรชั้นกลาง
48 Slow สโลว์ การนับ "ช้า" ของดนตรี
49 Standard สแตนดาร์ด กีฬาลีลาศมี 2 ประเภท คือ สแตนดาร์ด และ ลาติน อเมริกัน
50 Sway สเวย์ เป็นการเอนตัวออกจากทิศทางที่กำลังเคลื่อนที่ไป
51 Swing สวิง ลักษณะการเหวี่ยง ส่งน้ำหนัก จากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่งเสมือนการแกว่งไกวของลูกตุ้มนาฬิกา
52 Switch Turn สวิทซ์ เทิร์น เป็นลักษณะการหัน โดยการถ่ายน้ำหนักไปยังเท้าหน้า แล้วหมุนตัว 1/2 รอบ เมื่อสิ้นสุดการหมุน เท้าหน้าจะกลายเป็นเท้าหลัง
53 Swivel สวีฟเวิ่ล การหันตัวด้วยฝ่าเท้า (บอลล์) ของเท้าเพียงข้างเดียว
54 Tempo เท็มโป อัตราความเร็วของดนตรีมีหน่วยวัดเป็นห้องดนตรีต่อนาทีหรือบาร์ต่อนาที
55 Tendem Position (TP) เท็นเด็ม โพสิชั่น เป็นลักษณะการยืนที่ฝ่ายหญิงอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังของฝ่ายชาย และทั้งคู่หันหน้าทิศทางเดียวกัน
56 To Center ทู เซ็นเตอร์ หันสู้กลางฟลอร์
57 To Wall ทู วอลล์ หันเข้าหาฝาผนัง
58 Toe โท ปลายเท้า
59 Toe Turn In โท เทิร์น อิน ปลายเท้าหันเข้า
60 Toe Turn Out โท เทิร์น เอ๊าท์ ปลายเท้าหันออก
61 Up Rise อัพไรซ์ การยืดส่วนของลำตัวขึ้น โดยไม่ยกไหล่
62 Visual Marking วิช่วล มาร์คกิ้ง การชูป้ายคะแนนเปิดเผยใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final)

โดย : - 13:48:32 24/03/2014